Czy badania coś mówią?

Czy badania coś mówią?

Co więc badania ujawniają na temat skuteczności tej technologii? Naukowcy rozpoczęli testowanie fal uderzeniowych na zwierzętach, aby określić wpływ na gojenie się ran. Udało im się wykazać, że fale uderzeniowe o niskiej energii stymulowały gojenie się ran, a fale uderzeniowe o wysokiej energii przedłużały gojenie się ran. W innym badaniu sprawdzono wpływ fal uderzeniowych na złamania niezwiązane. Wyniki wykazały, że fale uderzeniowe stymulowały aktywność osteoblastyczną w rzekomym zwyrodnieniu stawów i mogą być stosowane do leczenia złamań kości.

Dahmen i in. al., po raz pierwszy zastosował fale uderzeniowe do leczenia bólu tkanek miękkich w pobliżu kości. Podali łącznie 5129 sesji fali uderzeniowej 512 pacjentom. 2 Ponad 30 różnych zespołów leczono 52% pacjentów z dobrymi wynikami, 28% z poprawą, a tylko 3% wymagało operacji. Praca Dahmen była początkiem ESWT dla tendopatii.

Ching-Jen Wang i in. al., badali skuteczność fal uderzeniowych na bolesne ostrogi piętowe. W prospektywnym badaniu klinicznym uczestniczyło 66 pacjentów, w tym 45 mężczyzn i 21 kobiet w średnim wieku 47,7 lat. – Polecamy Fala Uderzeniowa Warszawa.

Każde leczenie za pomocą urządzenia OssaTron (Healthtronics) składało się z 1000 impulsów fal uderzeniowych o napięciu generatora 14 kv. Dwunastu pacjentów otrzymało drugie leczenie, a dwóch – trzy. Wszyscy pacjenci w tym badaniu mieli zastosowane standardy przed ESWT: ból przez co najmniej sześć miesięcy, brak poprawy po co najmniej trzech zachowawczych zabiegach (tj. Wstrzyknięcie steroidu, NLPZ, orteza i fizykoterapia). Kryteria wykluczenia obejmowały pacjentów z ciężką postacią PVD, pacjentów w wieku poniżej 18 lat, tych, którzy mieli rozruszniki serca, tych z infekcją ogólnoustrojową / miejscową oraz tych, którzy byli w ciąży. (Należy pamiętać, że mówiąc o zabiegach, aby porównać protokoły leczenia, należy podać energię zastosowaną w mJ / mm2 w centralnym miejscu określonego urządzenia ESWT, którego używasz. Badanie Ching-Jen Wang i in. ., zastosował OssaTron, ale nie określił ilości zużytej energii. Jednak w tej chwili badanie pozostaje bardzo ważnym badaniem wspierającym skuteczność ESWT.)

Wyniki kliniczne w tym badaniu były bardzo zachęcające. W 12 tygodniu oceny 80,4 procent pacjentów zauważyło całkowite lub prawie całkowite ustąpienie objawów, a 17,1 procent odnotowało częściową poprawę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *